ZDENĚK KRÁSNÝ - Šlágry našeho mládí

Program určený pro seniory, který se skládá z písniček minulého století. Skladby prezentuje jedna z tváří TV Šlágr Zdeněk Krásný.

Vystoupení má tyto varianty:
1) koncertní program 1-2 hodiny (kulturní domy, domovy pro seniory, lázně a sanatoria)
2) taneční produkce max. 4 hodiny (taneční odpoledne, narozeniny, životní jubilea)

 

Program je velmi vhodný a oblíbený u starší generace posluchačů.

Cena: 6.000 Kč +alikvot dopravy (v případě varianty kratšího programu)

Cena je včetně vlastního ozvučení.